Polityka prywatności

Informacja dotycząca przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych:

  1. Twoje dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu i adresu e-mail będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. w celu zawarcia i wykonania umowy, natomiast numer PESEL będzie przetwarzany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. ze względu na niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne dla zawarcia oraz wykonania przedmiotowej umowy.

  2. Administratorem udostępnionych danych osobowy jest: Marek Łoboda prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. „Łoboda” Marek Łoboda, Biestrzyków, ul. Warsztatowa 15 (55-010 Biestrzyków).

  3. Twoje dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania innym podmiotom, z pomocą których Administrator wykonuje swoje usługi, np. bankom, księgowym, kancelariom prawnym, poczcie czy firmom kurierskim.
  4. Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z umowy, na potrzeby której podałeś swoje dane osobowe, po czym zostaną usunięte.
  5. Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych:

- prawo dostępu do danych i uzyskania informacji o ich przetwarzaniu,

- prawo do sprostowania i usuwania danych,

- prawo do „bycia zapomnianym”,

- prawo do ograniczenia przetwarzania,

- prawo do przenoszenia danych,

- prawo do sprzeciwu.

  1. Swoje prawa możesz realizować poprzez kontakt pod adresem: serwis@loboda.pl lub listownie na adres: Biestrzyków, ul. Warsztatowa 15 (55-010 Biestrzyków).

  2. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie podanych danych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

 

Sklep służy tylko do demonstracji produktów, nie można dokonywać zakupów.